Ερώτηση σχετικά με gettext

Nick Niktaris niktaris at freemail.gr
Thu Jan 27 21:42:31 EET 2005


Ερώτηση σχετικά με gettext :
έμαθα πρόσφατα ότι αν θέλω να μεταφράσω ένα string
(π.χ. MESSAGE=”Hello world.” ) σε ένα script θα έκανα το εξής

MESSAGE=$”Hello world.”

Μέχρι εδώ καλά. Υπάρχει όμως πρόβλημα όταν θέλω να μεταφράσω strings  όπως:

MESSAGE=”Hello \"world\".” 

Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά λόγο των quotes.
Θα πρέπει, διάβασα να χρησιμοποιήσω αντί το “$” το “gettext”. Χρησιμοποιησα 
επιτυχώς και το "gettext" αλλά δεν κατάφερα να βρώ λύση για τα quotes.
Δεν βρήκα πουθενά ένα καλό manual που να τα εξηγεί αυτά.
Έχει κάνεις καμία λύση?


Ευχαριστώ


More information about the I18ngr mailing list