Μετάφραση του τύπου mhtml

Spiros Georgaras geosp at otenet.gr
Mon Jan 17 19:05:05 EET 2005


Ευχαριστώ για τις προτάσεις.
Θα πρέπει να επικοινωνήσω και με την ομάδα ελληνοποίησης του KDE αλλά θα 
ληφθούν υπ' όψιν.

Σπύρος
More information about the I18ngr mailing list