Τά φτυσε ο σκληρός

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Fri Sep 10 15:22:00 EEST 2004


> .. του φορητού μου
Καλή του ανάρρωση!

> Backup. Backup. Οπωσδήποτε!!!
Και καλό θα ήταν κάποια αντίγραφα ασφαλείας να φυλάσσονται μακριά
από τον η/υ στον οποίον έγιναν.
More information about the I18ngr mailing list