Χρώματα

Nikos Charonitakis frolix68 at yahoo.gr
Wed Sep 1 04:08:09 EEST 2004


light blue=ανοιχτό μπλε
ή ελαφρύ μπλε;
dark blue=σκούρο μπλε 
ή σκοτεινό μπλε;

Μάλλον τα πρώτα, αν υπάρχει άλλη άποψη στείλτε τη...
More information about the I18ngr mailing list