Ελληνικός Firefox 0.9.1 διαθέσιμος

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Wed Jun 30 23:44:03 EEST 2004


Οι ελληνικές Firefox 0.9.1 builds είναι διαθέσιμες:
Gnu_linux compressed build (gtk2-xft):
http://prdownloads.sf.net/hop/firefoxelinux091.tar.gz
Win32: http://prdownloads.sf.net/hop/firefoxel091.exe


Κώστας
More information about the I18ngr mailing list