Ελληνικός Mozilla 1.7 is here!!!

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Mon Jun 21 19:50:34 EEST 2004


Οι ελληνικές Mozilla 1.7 builds είναι διαθέσιμες!! Από αυτή την έκδοση
εχουμε και ελληνικές gtk2 και xft builds!!!
Gnu-Linux : 
Gtk2-xft compressed build (η όμορφη):
http://prdownloads.sf.net/hop/mozelgtk2xft17.tar.gz
xft-installer build (η εύκολη): 
http://prdownloads.sf.net/hop/mozelinux17installerxft.tar.gz
gtk1.2 installer build (η σίγουρη): 
http://prdownloads.sf.net/hop/mozelinux17installergtk1_2.tar.gz

Win32:http://prdownloads.sf.net/hop/mozel17win32.exe
Language Pack: http://prdownloads.sf.net/hop/langelgr17.xpi

Οδηγίες εγκατάστασης: Για την συμπιεσμένη έκδοση απλά αποσυμπιέστε και
εκτελέστε ./mozilla στον κατάλογο mozilla ώστε να τρέξετε τον Mozilla.
Για τις installer builds αποσυμπιέστε και εκτελέστε ./mozilla-installer
στον κατάλογο mozilla-installer


Κώστας
More information about the I18ngr mailing list