να μεταφραστεί η προτροπή login ?

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Fri Jan 16 00:27:15 EET 2004


a quickie:

πώς θα σας φαινόταν να μεταφραστεί το login: prompt ?

More information about the I18ngr mailing list