Μετάφραση της Βάσης Δεδομένων Firebird.

Dimitrios Chr. Ioannidis dchri at users.sourceforge.net
Thu Feb 19 20:35:21 EET 2004


Γειά σε όλους,

	από την επόμενη Τρίτη ξεκινώ την μετάφραση των μηνυμάτων χρήστη της 
Βάσης Δεδομένων Firebird ( www.firebirdsql.org ). Αν υπάρχει ήδη σε 
εξέλιξη ή υπήρχε αλλά σταμάτησε, κάποια προσπάθεια προς αυτήν την 
κατεύθυνση, παρακαλώ να με ενημερώσεται.

	Θα ήθελα επίσης την βοήθεια σας και τις γνώσεις σας για την καλύτερο 
δυνατόν αποτέλεσμα.

	Για αρχή, γνωρίζει κανείς ένα ευρέως αποδεκτό λεξικό για Βάσεις Δεδομένων ;

Ευχαριστώ πολύ,

-- 
Dimitrios Chr. Ioannidis
PGP ID : 0x7D2414E2

Firebird Foundation Full Member

More information about the I18ngr mailing list