Πρόγραμμα Κοραής: ταπεινή παρατήρηση

P. Christeas p_christ at hol.gr
Tue Feb 10 23:31:58 EET 2004


Στις Τρι 10 Φεβ 2004 3:20 μμ, ο/η Giannis Stoilis έγραψε:
> Ανακοίνωση νέου project στον HELLUG: Korais
> http://korais.hellug.gr/
>

Είναι καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια να "κρατήσουμε" το αλφάβητό μας.
Πιστεύω όμως οτι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για οποιαδήποτε νέα τεχνολογία 
κωδικοποίησης κλπ.
Το πρόβλημα είναι (κατά τη γνώμη μου, πάντα) οτι δεν χρησιμοποιούμε τις 
τεχνολογίες που έχουμε. Κατ' επέκταση, δεν ενώνουμε τις τεχνολογίες, ώστε να 
καταλήξουμε σε λίγες και εύχρηστες. Ήδη οι υπολογιστές μας και τα κινητά 
μπορούν να καλυφθούν πλήρως από τις iso ή utf κωδικοποιήσεις. Θα βρείτε όμως 
πολλούς φίλους σας που βάζουν το locale=C ή τα κινητά τους στα Αγγλικά (και 
γράφουν μηνύματα με λατινικούς χαρακτήρες).

Παραθέτω και ένα βοηθητικό προγραμματάκι:
είχα αρκετά αρχεία κειμένων που είχαν γραφτεί με γραμματοσειρές που ανέθεταν 
ελληνικά γράμματα στους iso8859-1 ευρωπαϊκούς χαρακτήρες. Στα office που τα 
'βλέπουν' ως utf-8, δεν μπορούσα να μετατρέψω ένα κείμενο που είχε ταυτόχρονα 
τα 'σωστά' iso8859-7 και τα λάθος iso8859-1.
Με το προγραμματάκι (καλείτε το bash script) μετατρέπετε οποιοδήποτε 
OpenOffice έγγραφο με αυτό το πρόβλημα σε έγγραφο που έχει *μόνο* Ελληνικά.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: recode.badsxw
Type: application/x-shellscript
Size: 474 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040210/6c1e5c52/attachment.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: recode-utfall2gr.pl
Type: text/x-perl
Size: 396 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040210/6c1e5c52/attachment.pl>


More information about the I18ngr mailing list