Ελληνικές Mozilla 1.7.2, Firefox 0.9.3 and thunderbird 0.7.3 builds

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Fri Aug 6 19:54:50 EEST 2004


Οι νέες ελληνικές εκδόσεις των εφαρμογών της οικογένειας του mozilla
είναι διαθέσιμες!

Mozilla 1.7.2

Gnu-linux(gtk1.2):http://moz.os.cs.teiath.gr/files/mozellinux173gtk1-2installer.tar.gz
Win32: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/mozelwin172.exe
Language pack: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/langelgr173.xpi

Thunderbird 0.7.3
Win32: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/elthunderbird073.exe
Gnu-linux: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/elthunderbird073.tar.gz

Firefox 0.9.3

Win32: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/firefoxel093.exe 
Gnu-linux: http://moz.os.cs.teiath.gr/files/firefoxel1093.tar.gz
Greek language pack extension:
http://moz.os.cs.teiath.gr/files/firefox-0.9.3-elgr-langpack.xpi

(Για να εγκαταστήσετε την επέκταση για τον Firefox: 
α)Δεξί κλικ>Αποθήκευση ως
β)File>open>firefox-0.9.3-elgr-langpack.xpi>install
γ)Επανεκίνηση του Firefox > Tools>Extensions>δεξί κλικ πάνω στην
επέκταση>Options(preferences)>Enable Greek Firefox και επανεκκίνηση.

More information about the I18ngr mailing list