μερικά δύσκολα...

Kostas Papadimas pkst at gmx.net
Thu Apr 8 00:18:59 EEST 2004


Την Τετ, 07-04-2004, και ώρα 22:51 +0300, ο/η Panayotis
Katsaloulis έγραψε:

> >> shared = μοιρασμένη
> 
> diamoirazomenh;

Κοινόχρηστη?

-- 
Kostas Papadimas key-id AA258E09
public key:http://prdownloads.sf.net/moz/gpg-kostas.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Αυτό το σημείο του μηνύματος είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040408/36f7fe46/attachment.pgp>


More information about the I18ngr mailing list