Προτάσεις για backend, frontend

Filippos Papadopoulos filip at cs.uoi.gr
Fri Apr 2 15:51:21 EEST 2004


Κάποιες δικές μου προτάσεις για τις δύο λέξεις:

backend = άκρο υποστήριξης
frontend =  άκρο πρόσοψης

Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες μεταφράσεις για αυτές τις λέξεις στο
http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp
(γράψτε τις λέξεις με κενό π.χ front end, για να τις βρεί).

Το θέμα είναι ότι ούτε οι δικές μου προτάσεις ούτε κάποιες άλλες που έχω
δεί δεν μου αρέσουν και πολύ :^( .

More information about the I18ngr mailing list