Αναζήτηση στα Ελληνικά: Google

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Wed Nov 26 17:12:53 EET 2003


Apollon Koutlides wrote:
> Μία ακόμα "λογική" προσέγγιση είναι η παρακάτω:
> - Εάν υπάρχουν τόνοι στις υπό αναζήτηση λέξεις, γίνεται 
> punctuation-sensitive search
> - Εάν όχι, γίνεται puncutation - insensitive search

Αυτό το θεωρώ πολύ καλή ιδέα...

> - Και στις δύο περιπτώσεις, όταν συναντηθούν στην αναζήτηση λέξεις με 
> εναλλακτικό punctuation, εμφανίζεται το soundex spelling check (μήπως 
> εννοούσατε "κάλος", "καλός", "καλώς";)

Με αυτό όμως, διαφωνώ. Υπάρχει τρομέρα μεγάλη "ποικιλία" στις πτώσεις. 
Το soundex έχω την εντύπωση ότι δεν θα ξέρει τι να πρωτο-προτείνει. 
Εκτός βέβαια και αν έχεις υπόψιν σου κάποιο implementation που 
χειρίζεται σωστά τα ελληνικά.

- Γιάννης Στοΐλης


More information about the I18ngr mailing list