κάποιες τελευταίες μεταφράσεις...

Vasilis Vasaitis vvas at hal.csd.auth.gr
Fri Dec 19 16:04:50 EET 2003


On Fri, Dec 19, 2003 at 01:21:05PM +0200, Konstantinos Margaritis wrote:
> Έχουν μείνει τα εξής αμετάφραστα:
> 
> netcfg module:
> Token Ring: ?

  Αυτό δε μεταφράζεται, ακριβώς όπως και το ethernet.

> s390/netdevice module:
> VM peer: ?
> 
> Δεν έχω καμία εμπειρία με s390 και δεν γνωρίζω ποιος είναι ο χρήστης 
> VM peer. Εννοεί Virtual Machine?

  Μάλλον ναι.

> Επίσης, συμφωνείτε με τη μετάφραση των ονομάτων των εκδόσεων του 
> Debian? Δηλ.
> stable = σταθερή
> testing = πειραματική
> unstable = ασταθής
> 
> ?

  Ερμ, testing == δοκιμαστική καλύτερη. Πειραματική είναι η
experimental, που επίσης υπάρχει. ;^)

-- 
Vasilis Vasaitis
"A man is well or woe as he thinks himself so."

More information about the I18ngr mailing list