Μετάφραση: Postprocessing

Konstantinos Georgokitsos kgeorgokitsos at nomioan.gr
Tue Dec 16 10:21:36 EET 2003


Χαιρετώ την λίστα,

έχω μεταφράσει "Video Postprocessing" με "Μετεπεξεργασία Βίντεο", αλλά μου 
φαίνεται παρατραβηγμένο. Πολύ ειδικευμένη δεν είναι η λέξη postprocessing για 
να μεταφραστεί; Τι λέτε;

Κώστας
More information about the I18ngr mailing list