Ζήτηση εθελοντών για τη μετάφραση του LPI site

DJ Art djart at linux.gr
Mon Aug 25 12:54:55 EEST 2003


Καλημέρα σας, 

Ακολουθεί ανακοίνωση από το LPI (Linux Professional Institute) για 
ζήτηση εθελοντών ώστε να μεταφραστεί το site του LPI στα ελληνικά.

Επίσης, παραθέτω και την ελληνική εκδοχή της ανακοίνωσης, η οποία 
βρίσκεται στο http://www.linux.gr

"Ζήτηση εθελοντών για τη μετάφραση του LPI site

Το Ινστιτούτο των Linux Επαγγελματιών (LPI - Linux Professional 
Institute) υπηρετεί την κοινότητα του Linux και των χρηστών, 
προγραμματιστών και διανομέων του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, με 
ενδιαφέρον στη στήριξη και αύξηση της επαγγελματικής χρήσης τέτοιου 
είδους λογισμικού σε όλον τον κόσμο. Το Ινστιτούτο θα αναζητήσει τη 
βελτίωση των ικανοτήτων και των πόρων των επαγγελματιών που ασχολούνται 
με το ανοιχτό λογισμικό, με το να παρέχει υπηρεσίες και να θέτει 
σχετικά πρότυπα, υψηλής ποιότητας και ευρείας αποδοχής.

Αναζητούμε εθελοντές για να μας βοηθήσουν με την ελληνική μετάφραση του 
ιστότοπου μας (http://www.lpi.org/gr/home.html). Κάποια βασικά βήματα 
έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά.

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ γραφτείτε ως μεταφραστής ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα βρείτε εδώ:

http://www.lpi.org/gr/contrib/getting_started.html

και φυσικά, μπορείτε να γραφτείτε και στην lpi-web mailing list:

http://list.lpi.org/mailman/listinfo/lpi-web

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας!

Dimitrios Bogiatzoules
LPIC-2, Webeditor LPI
Germany"

----------  Forwarded Message  ----------

Subject: Comments about WWW.LINUX.GR pages
Date: Thursday 07 August 2003 16:57
From: "Dimitrios Bogiatzoules" <linux at bogiatzoules.de>
To: "webmaster at linux.gr" <webmaster at linux.gr>

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Dear webmaster,

my name is Dimitrios Bogiatzoules and I'm writing you
to ask if it would be possible to post some words on
your homepage (have a look at the end of this email).
If this isn't possible, then maybe you can provide me
with information where I should submit it.

It would help us provide some very important informations
in the native language of the greek linux professionals, in
order to improve the use and education of linux in greece.

I've done some basics, but since I don't have the IT vocabulary,
I can't proceed without making too much mistakes. On the
other hand, I'm doing the german translation almost alone, so
that I wouldn't have the time to make the greek one...

With best regards,

Dimitrios Bogiatzoules
LPIC-2, Webeditor LPI
Germany""Looking for volunteers to translate the LPI site.

The Linux Professional Institute (LPI) serves the community of
Linux and open source software users vendors and developers,
in the interest of increasing and supporting professional use
of such software throughout world. LPI will seek to improve
the skills and resources of Linux and open source professionals,
by providing services and setting standards which are relevant,
of high quality and widely accessible.

We are looking for volunteers who can help us with the greek
translation of the homepage (http://www.lpi.org/gr/home.html).
Some very basics have done already, but there is still a lot
to do.

If you're interessted, please register yourself as a translator
by following the instructions here:

http://www.lpi.org/gr/contrib/getting_started.html

an ofcourse you can also sign up the lpi-web mailing list:

http://list.lpi.org/mailman/listinfo/lpi-web

Thank you for your support!

Dimitrios Bogiatzoules
LPIC-2, Webeditor LPI
Germany"-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.2 (OS/2)

iQEVAwUBPzJ24k325P46ZqV9AQGwtwf/WfyrXurW1ZdspcI7W1MHhgTzTQZbCBBz
uL0dryg3BEZN/BbGLuGfNkJ8a32cvRHenheQKivW9aiDV1a88nnNu7QfeED1jZeJ
kIgtTDSh4s4DQ/Wqz5Js8fF8jNQ50IKoF8TFCBfLxWESnNSgtSei7k0ETVVX0XXL
y0dCEjFngK9DqXwNnbfjo5O6vkbdOBpwo87l7D3JBAjk3gSd6qE5JCN9+pQ5VyMM
SmBgnO7EGjjEogZOXBceyBiVMDWI0LNkWNHwd58QdMmITD8umEA+9ao6CGNmTFlt
EWK3nu4raSw1y0oWKIJqz2KPA4XIIszbksavUZTS04vKvtwTqIJuQg==
=bVad
-----END PGP SIGNATURE-----

-------------------------------------------------------

-- 
Kyritsis Athanasios <djart at hellug.gr>
Studying Electrical & Computer Engineering
@ Univ. of Patras, Greece
More information about the I18ngr mailing list