ελληνικά μηνύματα στο gnupg-1.2.0

ta_panta_rei at flashmail.com ta_panta_rei at flashmail.com
Wed Sep 25 16:24:10 EEST 2002


Έριξα μια ματιά στα ελληνικά μηνύματα της νέας έκδοσης του gnupg
(1.2.0) κι εντόπισα μερικά προβληματάκια. Στέλνω στη λίστα κάποιες
αλλαγές που έκανα, για έλεγχο και προώθηση στους δημιουργούς του
προγράμματος.


-------------- next part --------------
--- el.po	2002-09-22 18:34:07.000000000 +0000
+++ el.po.new	2002-09-22 18:36:39.000000000 +0000
@@ -71,7 +71,7 @@
 
 #: util/errors.c:58
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "άγνωστος αλγοριθμος περίληψης"
+msgstr "άγνωστος αλγόριθμος περίληψης"
 
 #: util/errors.c:59
 msgid "bad public key"
@@ -299,7 +299,7 @@
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr ""
 "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη έγκυρο μέγεθος αρχείου random_seed - δεν\n"
-"χρησιμοποιείτε\n"
+"χρησιμοποιείται\n"
 
 #: cipher/random.c:409
 #, c-format
@@ -500,7 +500,7 @@
 
 #: g10/g10.c:357
 msgid "unattended trust database update"
-msgstr "ανανέωση της παραμελειμένης βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
+msgstr "ανανέωση της παραμελημένης βάσης δεδομένων εμπιστοσύνης"
 
 #: g10/g10.c:358
 msgid "fix a corrupted trust database"
@@ -800,7 +800,7 @@
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησίαεσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη ασφαλής ιδιοκτησία εσώκλειστου φακέλου στο %s \"%s\"\n"
 
 #: g10/g10.c:993
 #, c-format
@@ -841,16 +841,16 @@
 
 #: g10/g10.c:1541
 msgid "could not parse keyserver URI\n"
-msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιση κλειδιών\n"
+msgstr "αδυναμία επεξεργασίας του URI του διακομιστή κλειδιών\n"
 
 #: g10/g10.c:1550
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+msgstr "%s:%d: μη έγκυρες επιλογές εισαγωγής\n"
 
 #: g10/g10.c:1553
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "μη έγκυρες επιλογές ειγαγωγής\n"
+msgstr "μη έγκυρες επιλογές εισαγωγής\n"
 
 #: g10/g10.c:1560
 #, c-format
@@ -903,12 +903,12 @@
 
 #: g10/g10.c:1743
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "μόνο αρχεία επιτρέπονται (και όχι pipes) κατα την κατασταση --pgp2.\n"
+msgstr "μόνο αρχεία επιτρέπονται (και όχι pipes) κατά την κατάσταση --pgp2.\n"
 
 #: g10/g10.c:1756
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
-"η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος σε --pgp2 κατάσταση απαιτεί τον αλγορ. IDEA\n"
+"η κρυπτογράφηση ενός μηνύματος σε --pgp2 κατάσταση απαιτεί τον αλγόρ. IDEA\n"
 
 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
@@ -983,7 +983,7 @@
 #: g10/g10.c:1987
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δώθηκαν παραλήπτες (-r) χώρις χρήση κρυπτογράφησης\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δόθηκαν παραλήπτες (-r) χωρίς χρήση κρυπτογράφησης\n"
 "δημοσίου κλειδιού\n"
 
 #: g10/g10.c:1997
@@ -1177,7 +1177,7 @@
 
 #: g10/pkclist.c:63
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμθεί"
+msgstr "Το κλειδί έχει παρακαμφθεί"
 
 #: g10/pkclist.c:65
 msgid "Key has been compromised"
@@ -1655,7 +1655,7 @@
 
 #: g10/keygen.c:1150
 msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "Η υπογραφή έιναι έγκυρη για; (0) "
+msgstr "Η υπογραφή είναι έγκυρη για; (0) "
 
 #: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
@@ -1806,7 +1806,7 @@
 msgstr ""
 "Πρέπει να δημιουργηθούν πολλά τυχαία bytes. Είναι καλή ιδέα να κάνετε\n"
 "κάποια εργασία (πληκτρολογήστε, μετακινήστε το ποντίκι, χρησιμοποιήστε\n"
-"τους δίσκους) κατα τη διάρκεια υπολογισμού πρώτων αριθμών. Αυτό δίνει\n"
+"τους δίσκους) κατά τη διάρκεια υπολογισμού πρώτων αριθμών. Αυτό δίνει\n"
 "στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών μια ευκαιρία να μαζέψει αρκετή εντροπία.\n"
 
 #: g10/keygen.c:1985
@@ -1928,7 +1928,7 @@
 #: g10/encode.c:406
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"κρυπτογράφηση με κλειδία RSA από 2048 bit ή πιο λίγο μόνο σε κατάσταση --"
+"κρυπτογράφηση με κλειδιά RSA από 2048 bit ή πιο λίγο μόνο σε κατάσταση --"
 "pgp2\n"
 
 #: g10/encode.c:422
@@ -1940,8 +1940,8 @@
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
-"αδυναμία χρήσης του κρυπταλγόριθμου IDEA για όλα τα κλειδία με τα "
-"οποίακρυπτογραφείτε.\n"
+"αδυναμία χρήσης του κρυπταλγόριθμου IDEA για όλα τα κλειδιά με τα "
+"οποία κρυπτογραφείτε.\n"
 
 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
 #, c-format
@@ -1998,7 +1998,7 @@
 
 #: g10/getkey.c:150
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "πάρα πολλές καταχωρήσεις στη pk cache - απενεργοποιήθηκε\n"
+msgstr "πάρα πολλές καταχωρήσεις στην pk cache - απενεργοποιήθηκε\n"
 
 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
@@ -2139,7 +2139,7 @@
 #: g10/import.c:646
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "δεν βρεθηκε εγγράψιμη κλειδοθήκη: %s\n"
+msgstr "δεν βρέθηκε εγγράψιμη κλειδοθήκη: %s\n"
 
 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
@@ -2440,7 +2440,7 @@
 
 #: g10/keyedit.c:408
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Θέλετε να τη προάγετε σε μια OpenPGP ιδιο-υπογραφή; (y/N) "
+msgstr "Θέλετε να την προάγετε σε μια OpenPGP ιδιο-υπογραφή; (y/N) "
 
 #. It's a local sig, and we want to make a
 #. exportable sig.
@@ -2450,7 +2450,7 @@
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Η προυπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
+"Η προϋπάρχουσα υπογραφή σας στο \"%s\"\n"
 "είναι μια τοπική υπογραφή.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:426
@@ -2479,18 +2479,18 @@
 #: g10/keyedit.c:498
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Αυτό το κλειδί πρόκειτε να λήξει στις %s.\n"
+msgstr "Αυτό το κλειδί πρόκειται να λήξει στις %s.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:502
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Θέλετε η υπογαφήσας να λήξει ταυτόχρονα; (Y/n) "
+msgstr "Θέλετε η υπογραφή σας να λήξει ταυτόχρονα; (Y/n) "
 
 #: g10/keyedit.c:535
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
-"Μπορείτε να χρησιμόποιήσετε μια OpenPGP υπογραφή σε ένα PGP 2.x μόνο σε "
+"Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια OpenPGP υπογραφή σε ένα PGP 2.x μόνο σε "
 "κατάσταση --pgp2.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:537
@@ -2885,7 +2885,7 @@
 
 #: g10/keyedit.c:936
 msgid "updated preferences"
-msgstr "αναωεωμένες επιλογές"
+msgstr "ανανεωμένες επιλογές"
 
 #: g10/keyedit.c:937
 msgid "passwd"
@@ -3104,8 +3104,8 @@
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Η εγγυρότητα του απεικονιζόμενου κλειδιού δεν είναι απαραίτητα σωστή\n"
-"εκτός και εάν επανακκινήσετε το πρόγραμμα.\n"
+"Η εγκυρότητα του απεικονιζόμενου κλειδιού δεν είναι απαραίτητα σωστή\n"
+"εκτός και εάν επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2002
 msgid ""
@@ -3113,7 +3113,7 @@
 "versions\n"
 "     of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
 "        μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP να το απορρίψουν.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2007 g10/keyedit.c:2280
@@ -3161,7 +3161,7 @@
 "cause\n"
 "     some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό έιναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
+"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι ένα κλειδί τύπου PGP2. Η προσθήκη ενός photo ID\n"
 "        μπορεί να κάνει μερικές εκδόσεις PGP να το απορρίψουν.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:2286
@@ -3535,12 +3535,12 @@
 #: g10/misc.c:509
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: μη συνειστώμενη επιλογή \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: μη συνιστώμενη επιλογή \"%s\"\n"
 
 #: g10/misc.c:513
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνειστώμενη επιλογή\n"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: \"%s\" είναι μια μη συνιστώμενη επιλογή\n"
 
 #: g10/misc.c:515
 #, c-format
@@ -3575,7 +3575,7 @@
 
 #: g10/passphrase.c:498
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "κακοδιατυπομένη μεταβλητή περιβάλλοντος GPG_AGENT_INFO\n"
+msgstr "κακοδιατυπωμένη μεταβλητή περιβάλλοντος GPG_AGENT_INFO\n"
 
 #: g10/passphrase.c:511
 #, c-format
@@ -3593,7 +3593,7 @@
 
 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "πρόβλημα με τον agent - απενεργοποιήση της χρήσης του agent\n"
+msgstr "πρόβλημα με τον agent - απενεργοποίηση της χρήσης του agent\n"
 
 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
 #, c-format
@@ -3790,7 +3790,7 @@
 #: g10/seckey-cert.c:320
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
-"δημιουργία του μη συνειστόμενου 16-bit checksum για τη προστασία του\n"
+"δημιουργία του μη συνιστώμενου 16-bit checksum για τη προστασία του\n"
 "μυστικού κλειδιού\n"
 
 #: g10/sig-check.c:73
@@ -4123,7 +4123,7 @@
 #: g10/trustdb.c:1593
 #, c-format
 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
-msgstr "έλεγχος σε βάθος %d υπογραφθηκε=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
+msgstr "έλεγχος σε βάθος %d υπογράφηκε=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
 
 #: g10/verify.c:108
 msgid ""
@@ -4372,7 +4372,7 @@
 msgstr ""
 "Γενικά, δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για υπογραφή\n"
 "και κρυπτογράφηση. Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε\n"
-"ορισμένους τόπους. Η συμβουλή ενός ειδικού σε θέματα ασφάλειας συνείστατε."
+"ορισμένους τόπους. Η συμβουλή ενός ειδικού σε θέματα ασφάλειας συνιστάται."
 
 #: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
@@ -4390,7 +4390,7 @@
 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
-"Πληκτρολογήστε την απαιτούμενη τιμή όπως απεικονίζετε.\n"
+"Πληκτρολογήστε την απαιτούμενη τιμή όπως απεικονίζεται.\n"
 "Μπορείτε να εισάγετε μια ημερομηνία ISO (YYYY-MM-DD) αλλά\n"
 "δεν θα λάβετε μια καλή απάντηση σφάλματος - αντίθετα το σύστημα\n"
 "προσπαθεί να ερμηνεύσει την τιμή σαν διάστημα."
@@ -4469,11 +4469,11 @@
 msgstr ""
 "Όταν υπογράφετε ένα user ID σε ένα κλειδί, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι\n"
 "το κλειδί ανήκει στο πρόσωπο που αναφέρετε στο user ID. Είναι χρήσιμο "
-"γιατους άλλους, να ξέρουν πόσο προσεκτικά κάνατε αυτή τη πιστοποίηση.\n"
+"για τους άλλους, να ξέρουν πόσο προσεκτικά κάνατε αυτή τη πιστοποίηση.\n"
 "\n"
-"\"0\" σημαίνει οτι δεν απαντάτε κατα πόσο προσεκτικά πιστοποιήσατε το "
+"\"0\" σημαίνει ότι δεν απαντάτε κατά πόσο προσεκτικά πιστοποιήσατε το "
 "κλειδί.\n"
-"\"1\" σημαίνει ότι πιστεύετε οτι το κλειδί ανήκει στο άτομο που λέει ότι "
+"\"1\" σημαίνει ότι πιστεύετε ότι το κλειδί ανήκει στο άτομο που λέει ότι "
 "του\n"
 "  ανήκει, αλλά δεν μπορείτε ή δεν επιβεβαιώσατε καθόλου το κλειδί. Αυτό\n"
 "  είναι χρήσιμο όταν υπογράφετε το κλειδί ενός \"ψευδώνυμου\" χρήστη.\n"
@@ -4492,9 +4492,9 @@
 "χ.\n"
 "  ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης.\n"
 "\n"
-"Έχετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που δώθηκαν στα \"επίπεδα\" 2 και 3 είναι\n"
-"*μόνο* παραδείγματα. Στο τέλος εξαρτάτε μόνο από εσάς να αποφασίσετε τι\n"
-"σημαίνει \"συνήθες\" και τι \"εκτετταμένο\" σε εσάς όταν υπογράφετε "
+"Έχετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που δόθηκαν στα \"επίπεδα\" 2 και 3 είναι\n"
+"*μόνο* παραδείγματα. Στο τέλος εξαρτάται μόνο από εσάς να αποφασίσετε τι\n"
+"σημαίνει \"σύνηθες\" και τι \"εκτεταμένο\" σε εσάς όταν υπογράφετε "
 "κλειδιά.\n"
 "\n"
 "Εάν δεν ξέρετε ποιά είναι η σωστή απάντηση, δώστε \"0\"."
@@ -4534,7 +4534,7 @@
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
 "Αυτή η υπογραφή δεν μπορεί να ελεγχθεί επειδή δεν έχετε το αντίστοιχο\n"
-"κλειδί. Πρέπει να αναβάλλετε τη διαγραφή του, μέχρι να μάθετε πιο κλειδί\n"
+"κλειδί. Πρέπει να αναβάλετε τη διαγραφή του, μέχρι να μάθετε πιο κλειδί\n"
 "χρησιμοποιήθηκε γιατί αυτό το κλειδί υπογραφής μπορεί να καθιερώσει\n"
 "μια σύνδεση εμπιστοσύνης μέσω ενός άλλου ήδη πιστοποιημένου κλειδιού."
 
@@ -4567,7 +4567,7 @@
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
 "Αλλάξτε τις προεπιλογές όλων των user ID (ή μόνο των επιλεγμένων)\n"
-"στην προυπάρχουσα λίστα προεπιλογών. Η ημερομηνία όλων των επηρεασμένων\n"
+"στην προϋπάρχουσα λίστα προεπιλογών. Η ημερομηνία όλων των επηρεασμένων\n"
 "ιδιο-υπογραφών θα αυξηθεί κατά 1 δευτερόλεπτο.\n"
 
 #: g10/helptext.c:244
@@ -4614,9 +4614,9 @@
 " \"Το κλειδί έχει εκτεθεί\"\n"
 "   Χρησιμοποιείστε εάν πιστεύετε ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα\n"
 "   έχουν πρόσβαση στο μυστικό κλειδί σας.\n"
-" \"Το κλειδί έχει παρακαμθεί\"\n"
+" \"Το κλειδί έχει παρακαμφθεί\"\n"
 "   Χρησιμοποιείστε εάν έχετε αντικαταστήσει το κλειδί με ένα άλλο.\n"
-" \"Το κλειδί δεν χρησιμοποιείτε πλέον\"\n"
+" \"Το κλειδί δεν χρησιμοποιείται πλέον\"\n"
 "   Χρησιμοποιείστε εάν έχετε αποσύρει αυτό το κλειδί.\n"
 " \"Το user ID δεν είναι πλέον έγκυρο\"\n"
 "   Χρησιμοποιείστε αυτό για να δηλώσετε ότι το user ID δεν πρέπει\n"


More information about the I18ngr mailing list