Ελληνικά στην console (text) του SuSE 8.1

Alexandros Karypidis karypid at inf.uth.gr
Fri Nov 29 17:51:36 EET 2002


Παιδιά, μπορεί κανείς να στείλει ένα /etc/sysconfig/language που να παρέχει 
ελληνικά στα text-mode terminals (π.χ. Ctrl-Alt-F1) του SuSE 8.1?

Ευχαριστώ.
More information about the I18ngr mailing list