μικρό σφάλμα στα ε =?iso-8859-7?B?6+vn7enq3CDs5 'mutt'

AARG! Anonymous remailer at aarg.net
Thu May 30 17:15:13 EEST 2002


Στο αρχείο ελληνικών μηνυμάτων του mutt-1.4i περιέχεται ένα σφάλμα
μετάφρασης (πιθανότατα από αντιγραφή)

--- po/el.po	2002-05-30 11:52:06.000000000 +0000
+++ po/el.po.1	2002-05-30 11:53:15.000000000 +0000
@@ -4058,7 +4058,7 @@
 #
 #: pop_lib.c:292
 msgid "Closing connection to POP server..."
-msgstr "Κλείσιμο σύνδεσης στον εξυπηρετητή IMAP..."
+msgstr "Κλείσιμο σύνδεσης στον εξυπηρετητή POP..."
 
 #
 #: pop_lib.c:458

Παρακαλώ προωθήστε την παραπάνω διόρθωση στους συγγραφείς του 'mutt'.
More information about the I18ngr mailing list