Βοήθεια για το gnupg 1.0.6

Panayotis Pakos aeikineton at yahoo.com
Sun Jan 13 02:44:11 EET 2002


Μεταφράζω το gnupg και θέλω τη βοήθειά σας στην
απόδοση ορισμένων λέξεων. (Δίπλα από κάθε λέξη
προτείνω μια πιθανή απόδοση.

checksum (αλγόριθμος checksum)
keyring (κλειδοθήκη)
armor (θωράκιση - θωρακίζω)
random_seed file (αρχείο τυχαίας πηγής)
digest (αλγόριθμος Digest)
stdin (αρχείο τυπικής εισόδου ή, απλώς, stdin)

Επίσης, όταν στο source λέει, π.χ., 
#: g10/g10.c:274
msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
είναι δόκιμη η απόδοση 
msgstr "|ΟΝΟΜΑ|χρήση του ΟΝΟΜΑ ως προεπιλεγμένου
παραλήπτη" ;

Τέλος, βλέπω ότι πολλά σχόλια έχουν έντονη αίσθηση του
χιούμορ. Π.χ.,
msgid ""
"  Blurb, blurb,.... "
-ή-
msgid "Ooops, no keys\n"
-ή-
msgid ""
"Not enough random bytes available.  Please do some
other work to give\n"
"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d
more bytes)\n"

Τηρούμε αυτήν τη διάθεση ή μεταφράζουμε μόνο στις
αναγκαίες πληροφορίες, αφήνοντας έξω τα υπόλοιπα;


Φιλικά,
Πάνος

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Send FREE video emails in Yahoo! Mail!
http://promo.yahoo.com/videomail/More information about the I18ngr mailing list