Αρχική μετάφραση του GIMP (+κανόνες βοήθειας στις μετάφρασεις)

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Fri Jan 4 20:23:56 EET 2002


* Dimitris Kamenopoulos <el97146 at mail.ntua.gr> [2002-01-04 19:56]:
> 
> > Αγγλικά : %d Bytes
> > Ελληνικά: %d Byte 
> Γενικά οι μονάδες μέτρησης δεν έχουν αριθμό (ούτε στα Αγγλικά, ούτε πουθενά). 

Αυτό δεν είναι απόλυτο. Όταν χρησιμοποιείς το σύμβολο (kg, s, A, m)
φυσικά δεν έχουν αριθμό. Όταν όμως χρησιμοποιείς όλη τη λέξη (πχ όταν τη
λές φωναχτά), κλίνεται κανονικά αν το επιτρέπουν οι κανόνες της γλώσσας:
23 meters, 17 amps (Αμπέρ), 5 γραμμάρια. Βέβαια το μπάιτ στα Ελληνικά
δεν κλίνεται, στα Αγγλικά όμως έχει πληθυντικό.

-- 
Αλέξανδρος Διαμαντίδης * adia at hellug.gr * adia at egnatia.ee.auth.grMore information about the I18ngr mailing list