Μετάφραση γενικών =?iso-8859-7?b?IPzx+e0=?=(translating general terms)

Dimitris Kamenopoulos el97146 at mail.ntua.gr
Thu Oct 4 04:57:42 EEST 2001


On Wednesday 03 October 2001 20:25, you wrote:
> On Wednesday 03 October 2001 23:27, Dimitris Kamenopoulos wrote:

> 

>
> > έχει About-> Περί ενώ αυτός έχει συνηθίσει στο

> > About->Πληροφορίες για. Πιο σημαντικό είναι

>
> 

> Εγώ για το About θα ψήφιζα "Σχετικά", ή άντε, αμα δεν σας αρέσει :) το 

> πολύ πολύ "Σχετικά Με"

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το About, 
όσο το About %1 όπου το %1 είναι 
η εφαρμογή.
Η εξέλιξη του i18n μπορεί να 
οδηγήσει σε φοβερά προβλήματα. Ας υποθέσουμε ότι 
έχουμε μεταφράσει Περί του...
Τότε μπορούμε να πάρουμε τα εξής:
Περί του Konqueror (OK)
Περί του Netscape (ΟΚ)
Περί του Κέντρο Ελέγχου KDE (πρόβλημα)

ή, αν έχουμε "Σχετικά με το "
Σχετικά με το Κέντρο Ελέγχου KDE
Σχετικά με το Netscape
Σχετικά με το Προχωρημένος Διορθωτής (...)

και πάει λέγοντας. 
Γι' αυτό γενικά αποφεύγω το i18n ονομάτων εφαρμογών,
αλλά και πάλι αυτό δε μπορεί να γίνει για όλες τις 
εφαρμογές...
Μάλλον πρέπει να γίνομε πιο ευρηματικοί:
π.χ. %1: Σχετικά...
που σίγουρα δεν είναι καθόλου standard.
Ουφ... Ίσως πρέπει να μείνει About...
:-)More information about the I18ngr mailing list