Αρπαγή οθόνης με το Ναυτίλο και ελληνικά

Simos Xenitellis simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk
Fri Mar 23 04:34:09 EET 2001


Στο http://hlp.sourceforge.net/nautilus/

σίμος

(βοήθημα: αρπαγή οθόνης=screenshot)
More information about the I18ngr mailing list