Ανακοίνωση: Mozilla 0.9.1 EL

Simos Xenitellis simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk
Mon Jun 11 02:07:41 EEST 2001


Η ελληνοποιημένη έκδοση του Mozilla 0.9.1 είναι διαθέσιμη
από τα

α. Linux
. http://prdownloads.sourceforge.net/moz/mozilla-i686-pc-linux-gnu-0.9.1-sea-EL.tar.gz

β. Windows
. http://prdownloads.sourceforge.net/moz/mozillawin091.exe

Για την εύρεση της τελευταίας ελληνοποιημένης έκδοσης του Mozilla,
μπορείτε να πηγαίνετε στο http://moz.sourceforge.net.
Στη λίστα των Νέων
	αναφέρεται η τελευταία έκδοση
Στη λίστα των Μεταφορτώσεων (Downloads)
	αναφέρονται οι σύνδεσμοι για Linux/Win32

Εκ του Κώστα Παπαδήμα και των λοιπών του moz-dev at lists.sourceforge.net.
More information about the I18ngr mailing list