Πρόβλημα με γραφή Ελληνικών σετερμ...

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Mon Jul 30 15:34:51 EEST 2001


Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
	Jerry Dimitriou <jerouris at netsmart.gr>
	Christos Zoulas <christos at zoulas.com>
	Sarantis Paskalis <paskalis at di.uoa.gr>
για τις απαντήσεις τους.

Με αυτές τις πληροφορίες παρατήρησα ότι το πρόβλημα προκαλείται από
την εξ' ορισμού ενεργοποίηση της υποστήριξης "kanji".
Τρέχοντας "set":
...
version	tcsh 6.10.00 (Astron) 2000-11-19 (i386-intel-linux) options
8b,nls,dl,al,kan,rh,color,dspm
...

από το οποίο το "kan" υποδηλώνει υποστήριξη kanji.

Κοιτώντας στο "man tcsh",

    nokanji (+)
        If set and the shell supports Kanji (see the ver-
        sion shell variable), it is disabled so that the
        meta key can be used.

Τρέχοντας

	set nokanji

το πρόβλημα λύνεται.

Ενναλακτικά, κάποιος μπορεί να τρέξει

	unset dspmbyte

man tcsh:

    dspmbyte (+)
        If set to `euc', it enables display and editing
        EUC-kanji(Japanese) code. If set to `sjis', it
        enables display and editing Shift-JIS(Japanese)
        code. If set to the following format, it enables
	    ...


Κοιτώντας καλύτερα τα αρχεία ρυθμίσεων του RH7.1 κάποιος
μπορεί να δει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο
/etc/csh.login:
===
if ( $?tcsh ) then
    bindkey "^[[3~" delete-char
    set dspmbyte=euc
endif
===

Παραπάνω πρέπει να γίνετε έλεγχος για το αν πράγματι η ισχύουσα
γλώσσα είναι μια εκ των CJK ή όχι. Αν δε το κάνει το tcsh, πρέπει
να το κάνει το csh.login.

Θα στήλω αναφορά σφάλματος στο bugzilla της RH 7.1 και θα σας
ενημερώσω για το αποτέλεσμα.

σίμοσ


On Mon, 30 Jul 2001, Jerry Dimitriou wrote:

> Γεια,
>
> Το προβλημα με τα ελληνικά στο tcsh δεν πρεπει να είναι πρόβλημα του
> συγκεκριμένου κελύφους, γιατι στο δικό μου συστημα (Debian 2.2) γραφω μια
> χαρα ελληνικα και σε Κονσολα linux και στο Κonsole του KDE 2 χρησιμοποιώντας
> το tcsh.
> Μαλλον έχει να κανει με τα locales ή τιποτα σχετικό με τον τρόπο που
> ορίζονται αυτα στο RH 7.1 .
>
>
>
> Στις Δευ 30 Ιουλ 2001 12:56, γράψατε:
> > Η απάντηση από το συγγραφέα του tcsh. Αν κάποιος μπορεί να δοκιμάσει αυτά
> > που αναφέρει ο Χρήστος, θα ήταν καλό.
> >
> > σίμος
> >
> > --
> > If you did not get a reply in your e-mail, please check
> > that the Subject: field you used was relevant and precise.
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > Date: Sun, 29 Jul 2001 17:10:36 -0400
> > From: Christos Zoulas <christos at zoulas.com>
> > To: Simos Xenitellis <simos74 at gmx.net>
> > Subject: Re: Re: Πρόβλημα με γραφή Ελληνικών σε τερματικό στο tcsh σε
> > RH7.1 (fwd)
> >
> > On Jul 29, 9:26pm, simos74 at gmx.net (Simos Xenitellis) wrote:
> > -- Subject:
> > =?ISO-8859-7?Q?Re=3A_=D0=F1=FC=E2=EB=E7=EC=E1_=EC=E5_=E3=F1=E1=F6
> > I don't have greek support on my redhat 7.1 boxes. It should be
> > pretty easy to debug though... By default kanji support and display
> > of multibyte chars is turned off, but it seems that RH7.1 turned it
> > on. The easy fix is to recompile with kanji and multibyte turned off
> > The correct way to deal with it, is to conditionalize the code to
> > kick in only on the CKJ locales.
> >
> > christos
> >
> >
> > | Dear Christos,
> > | 	I hope you have Greek support on your system.
> > | The following is a bug report for tcsh when used on an xterm or other X
> > | terminal application.
> > | It is in Greek (iso-8859-7). If for some reason you cannot read it,
> > | please tell me to translate in English.
> > |
> > | Thanks in advance,
> > | Simos Xenitellis
> > |
> > |
> > | --
> > | If you did not get a reply in your e-mail, please check
> > | that the Subject: field you used was relevant and precise.
> > |
> > | ---------- Forwarded message ----------
> > | Date: Sun, 29 Jul 2001 15:55:15 +0300 (EET DST)
> > | From: Sarantis Paskalis <paskalis at di.uoa.gr>
> > | To: Simos Xenitellis <simos74 at gmx.net>
> > | Cc: i18ngr at hellug.gr
> > | Subject: Re: Πρόβλημα με γραφή Ελληνικών σε τερματικό στο tcsh σε RH7.1
> > |
> > | On Sun, 29 Jul 2001, Simos Xenitellis wrote:
> > |
> > |
> > | >
> > | > Έβαλα την ελληνική υποστήριξη σε RH7.1 και διαπίστωσα ότι
> > | > στο gnome-terminal/κτλ παρουσιάζεται ένα ενοχλητικό
> > | > πρόβλημα κατά τη γραφή σε γραμμή εντολών μέσα στο φλοιό tcsh.
> > | >
> > | > Συγκεκριμένα, η γραφή ελληνικών μοιάζει σα να χρησιμοποιεί
> > | > την υποστήριξη για τη γραφή σε CJK (chinese/japanese/korean).
> > | > Δηλαδή, όταν πατήσεις κάποιο ειδικό χαρακτήρα, ο χαρακτήρας
> > | > αυτός δεν εμφανίζετε μέχρι να πατήσεις τον επόμενο.
> > | > Στο γράψιμο της λέξης "Λίνουξ Α", συμβαίνουν τα παρακάτω:
> > | >
> > | > 	Πληκτρολόγιο	Οθόνη (tcsh)
> > | > 	Λ		Λ_
> > | > 	; (για τόνο)	 _	(τίποτα, φυσιολογικό)
> > | > 	ι		 _	(τίποτα, περιμένει επόμενο χαρ.)
> > | > 	ν		Λίν_
> > | > 	ο		Λίν_  (τίποτα)
> > | > 	υ		Λίνου_
> > | > 	ξ		Λίνου_	(τίποτα!)
> > | > 	(διάστημα)	Λίνου _ (τίποτα!)
> > | > 	Α		Λίνου ξΑ_ (το ξ κολλάει στο Α)
> > | >
> > | > Αν κάποιος μπορεί να το επιβεβαιώσει, θα μπορέσουμε να στείλουμε
> > | > αναφορά σε rh/tcsh.
> > |
> > |
> > | Ack me to default greek keyboard tou RH. Akribws h idia symperifora.
> > |
> > | -- Sarantis
> >
> > -- End of excerpt from Simos Xenitellis
> >
> >
>

-- 
If you did not get a reply in your e-mail, please check
that the Subject: field you used was relevant and precise.
More information about the I18ngr mailing list