εγώ αναρωτιέμαι, γιατί τόσο fragmentation στα νέα πρωτόκολα. γιατί δεν συνεννοούνται οι διάφοροι φορεις μεταξύ τους, ώστε να βγει μόνο 1 και να τα καλύπτει όλα;<div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2012/11/21 Antonis Kouzoupis <span dir="ltr"><<a href="mailto:kouzoupis.ant@gmail.com" target="_blank">kouzoupis.ant@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Woow<br>
Ευχαριστούμε για την εξαιρετική και αναλυτική ενημέρωση Νίκο.<br>
<br>
Keep up the good work!<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">--<br>
Αντώνης Κουζούπης<br>
Antonis Kouzoupis<br>
</font></span><br>--<br>
Hellug mailing list -- <a href="http://lists.hellug.gr" target="_blank">http://lists.hellug.gr</a><br>
Το παρόν e-mail εκφράζει προσωπικές απόψεις του αποστολέα και όχι του<br>
συλλόγου. Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος δεν φέρει καμία<br>
ευθύνη για το περιεχόμενό του.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>-----------------------------------------------------------------------<br>                    Nick Apostolakis<br><a href="mailto:email%3Anickapos@oncrete.gr">email:nickapos@oncrete.gr</a><br>
Web Site: <a href="http://nick.oncrete.gr">http://nick.oncrete.gr</a><br>-----------------------------------------------------------------------<br>
</div>