Ως συνέχεια της χτεσινής συζήτησης για την ACTA στο Hackerspace, έχει δημιουργηθεί μια σχετική mailing list:<br><a href="http://lists.hellug.gr/acta.php" target="_blank">http://lists.hellug.gr/acta.php</a>