Καλησπέρα,<br><br>Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να οργνανωθεί το 5o Wireless Battle Mesh στην Αθήνα. Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε τους <span class="gI">Marek Lindner και Nico απ' την βασική ομάδα των διοργανωτών και η απόφαση έχει πλέον ληφθεί να γίνει στην Αθήνα το επόμενο event.<br>

<br>Έχει δημιουργηθεί μια mailing list ειδικά για τη διοργάνωσή του. Όσοι ενδιαφέρονται ας εγγραφούν (απλώς στείλτε κενό mail στο </span><a href="mailto:battlemesh.v5@librelist.com">battlemesh.v5@librelist.com</a>) και η πρώτη συνάντηση έχει κανονιστεί για τις <a href="http://hackerspace.gr/wiki/Wireless_Battle_Mesh_v5_prep_meeting_002">27/10 στις 20:00 στο Hackerspace</a>.<br>

<br><br><span class="gI">Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το Battle Mesh, είναι ένα πανευρωπαικό event π</span>ου γίνεται κατά την άνοιξη όπου κυρίως δοκιμάζονται διάφορα ασύρματα πρωτόκολλα δρομολόγησης (OLSR, B.A.T.M.A.N., BMX, OLSR, Babel) και συγκρίνεται η απόδοση τους. Συγκεντρώνει κόσμο από όλη την Ευρώπη που ενδιαφέρεται για <span class="il">mesh</span> πρωτόκολλα, ασύρματα δίκτυα και κοινότητες, ασύρματο hardware, κ.α. <br>


<br>
Κατά τη διάρκεια του <span class="il">Battle</span> <span class="il">Mesh</span> γίνονται παρουσιάσεις και εργαστήρια με hardware που τρέχει OpenWrt. Επίσης, γίνονται μετρήσεις απόδοσης σε drivers και ασύρματες κάρτες και παρουσιάσεις για την επίδραση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης σε υπηρεσίες και πρωτόκολλα που τρέχουν σε υψηλότερο επίπεδο όπως π.χ. TCP, VoIP, κλπ.<br>

<br>
Το event διαρκεί συνήθως περίπου 4-5 μέρες (φέτος θα είναι μια βδομάδα). Περισσοερα στο <a href="http://battlemesh.org/">http://battlemesh.org/</a><br><br><br><style>img, #cubbies-overlay{ -moz-transition-property: margin, box-shadow, z-index; -moz-transition-duration: 0.1s; -webkit-transition-property: margin, box-shadow, z-index; -webkit-transition-duration: 0.1s; }
.cubbies-selected{ z-index: 9999; box-shadow: 3px 3px 8px -1px blue !important; cursor: pointer !important; margin: -3px 3px 3px -3px; }
.cubbies-selected:active{ box-shadow: 2px 2px 5px -1px darkblue !important; margin: -1px 1px 1px -1px; }
#cubbies-overlay{ position: fixed; z-index: 9999; bottom: 30px; left: 30px; box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,0.8); border: none; }
#cubbies-overlay:hover{ box-shadow: 0 2px 3px rgb(0,0,0); }</style>