Έχει κανένας ενημερωμένο λεξικό ispell για Ελληνικά; Το site του ispell οδηγεί σε broken links.<br>Thanks.<br><br>