Πέρσι στο event του LinuxTeam στη Λάρισα, υπήρχαν και cd με ελεύθερο λογισμικό για windows, που το είχε φτιάξει ένα μέλος μας, με πολύ ωραίο interface. Μάλιστα αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται και η νέα έκδοση του cd με τις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων.<br>
<br> Όποιος ενδιαφέρετε για το iso, ας στείλει ένα email στο linuxteam παπάκι <a href="http://teilar.gr">teilar.gr</a> ή ας επικοινωνήσει μαζί μας στην mailing list μας (<a href="mailto:linuxteamteilar@googlegroups.com">linuxteamteilar@googlegroups.com</a>)<br>
<br>Επίσης, για να στήσουμε τον πάγκο μας στην πλατεία, χρειάστηκε άδεια από τη δήμο. Μπορείτε να ζητήσετε και ρεύμα.<br><br><br>Γιώργος Πορτοκάλογλου<br>