Το λεξικό goldendict διαθέτει υποστήριξη για μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες μη λατινικών αλφαβήτων.<div>Έφτιαξα λοιπόν την <a href="http://dl.dropbox.com/u/3588645/Dictionaries/goldendict_0.9.11%7Egit20100523-1ubuntu1_i386.deb">παρακάτω εκδοχή</a> του goldendict, με υποστήριξη για μεταγραφή Ελληνικών. Υποστηρίζει greeklish, αλλά και την κλασική μεταγραφή αρχαίων Ελληνικών σε<a href="http://stephanus.tlg.uci.edu/encoding/"> beta code</a>.</div>
<div><br></div><div>Συγκεκριμένα για τα greeklish, πέρα από τα αυτονόητα, υποστηρίζονται οι εξής συνδυασμοί:</div><div><br></div><div>β  b,v</div><div>η  h</div><div>θ  q,8</div><div>ξ  c,3, ks</div><div>υ  u</div><div>ψ  y,ps</div>
<div>ω  w</div><div><div>' πριν από φωνήεν για τον τόνο</div><div>" πριν από φωνήεν για διαλυτικά</div></div><div><br></div><div>Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη, αφού εγκαταστήσετε και ανοίξετε το λεξικό, πηγαίνετε</div>
<div>Επεξεργασία->Λεξικά->Μεταγραφή και επιλέξτε Μεταγραφή Ελληνικών.</div><div><br></div><div>Σχόλια/παρατηρήσεις ευπρόσδεκτα!</div><div><br></div><div>Τζένη Πετούμενου</div><div><br></div><div>Υ.Γ. Μόνο .deb γιατί αυτό κατάφερα να κάνω compile.</div>