Η εφημερίδα &quot;Θεσσαλονίκη&quot; δημοσίευσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες  μιά σειρά άρθρων σχετικά με την παρουσία ψηφιακών κοινοτήτων με κοινωνικό έργο στην Infosystem. Μεταξύ άλλων:<br><br>* Συνέντευξη του Μιχάλη Μπλέτσα  στον Θωμά Τζήρο για το OLPC (2/10):
<br><br><a href="http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=16" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=16
</a><br><br>* Άρθρο του Κώστα Μπουκουβάλα για την παρουσία του HELLUG και του OLPC development board στην Infosystem (2/10):
<br><br><a href="http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=17" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=17
</a><br><br>* Συνέντευξη που πήρα από τον πρόεδρο του HELLUG, Richard Kweskin, με θέμα την κοινωνική δράση του συλλόγου (9/10): 
<br><br><a href="http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=15" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-download_file.php?fileId=15
</a><br clear="all"><br>(Παράλληλα με τη συνέντευξη στην εφημερίδα, η ΝΕΤ θα προέβαλλε κι αυτή δηλώσεις του Richard στην δευτεριάτικη ενημερωτική εκπομπή, αλλά δεν έχω επιβεβαιώσει αν όντως προβλήθηκαν τελικά).<br><br>Απ' όσο γνωρίζω, η αρχισυνταξία της &quot;Θεσσαλονίκης&quot; ενδιαφέρεται για τη δράση των ψηφιακών κοινοτήτων στη χώρα μας, όπως και  γενικά για αξιομνημόνευτες περιπτώσεις αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών με σκοπό την κοινωνική ωφέλεια, οπότε θα υπάρξουν κατά πάσα πιθανότητα ευκαιρίες και στο μέλλον για&nbsp; άρθρα παρόμοιας θεματικής.
<br><br>-- <br>Asteris Masouras<br>Software Engineer - Translator
<br><a href="http://oneiros.gr/blog" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://oneiros.gr/blog</a><br>GPG public key ID: 0x0AE9A362<br>Digital rights in Greece: <a href="http://digitalrights.gr" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">

http://digitalrights.gr</a><br>&quot;Sed quis custodiet ipsos custodes&quot;
<br>-- Juvenal (ca. 60 to 130 AD), Sat. 6, 347