Πρόβλημα στον mail server (imap).

Theodore J. Soldatos bafh at hellug.gr
Sun Oct 16 12:19:10 EEST 2022


Καλημέρα,

Αν δεν το έχετε δει, εδώ και μερικές μέρες η προσπάθεια πρόσβασης με imap σε 
οποιονδήποτε άλλο folder εκτός από το inbox στο mail.hellug.gr, επιστρέφει

[SERVERBUG] Internal error occured. Refer to server log for more information.

Θ.

-- 
Theodore=J.=Soldatos=_\_======================================================
theodore at grcrun11.gr=_/_====== "Greed is never good" - Linus Torvalds ========
=====================_\_========== http://www.grcrun11.gr/~theodore ==========


More information about the Hellug mailing list