Αγορά νέου Server Hellug "Polaris" και παράδοση στο NOC για επαναλειτουργία.

istel istel at hellug.gr
Fri Jul 9 15:25:17 EEST 2021


Αγαπητοί μου,

Μετά από το ενδιαφέρον μας να αντικαταστήσουμε τον ΗΥ 20ετίας "Polaris", 
που πλέον εδώ και κάμποσο καιρό "..μας άφησε χρόνους..", αγοράστηκε από 
το Σύλλογο ένα Dell PowerEdge R610 με 5 δίσκους SAS 300GB σε RAID5 με 1 
HotSpare (φωτό), το οποίο έφτασε στο NOC-UOA.

Σύντομα θα μπει σε λειτουργία, ώστε να επανέλθουν οι προηγούμενες 
Υπηρεσίες του Συλλόγου, αλλά και νεότερες..

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέδραμαν και θα συνδράμουν την προσπάθεια 
αντικατάστασης, αλλά και όσους εξέφρασαν την επιθυμία να κάνουν κάποια 
δωρεά, έναντι του κόστους του server, όπου στο email του ΔΣ, 
board at hellug.gr μπορούν να εκδηλώσουν την (τυχόν ισχύουσα) επιθυμία 
τους.

Ευχαριστούμε!!

J/Board
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: New Server HELLUG.png
Type: image/png
Size: 505959 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20210709/68b8a265/attachment-0001.png>


More information about the Hellug mailing list