Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ηλ. Ψηφοφορίας HELLUG για τα Όργανα του Συλλόγου 2021-2022.

Pola Misthou polamisthou at gmail.com
Mon May 24 21:58:21 EEST 2021


Αγαπητά Μέλη,

Η ΕΦΟΡ. Επιτροπή που συμμετείχε στην διαδικασία αποκρυπτογράφησης των
ψήφων, ανακοινώνει με το συνημμένο αρχείο από το Σύστημα ΖΕΥΣ, τα
αποτελέσματα της Ηλ. Ψηφοφορίας της ΓΣ 2021 του Συλλόγου, που έγινε στις
23/05/21. Τα πρώτα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. και τα τρία (3) πρώτα μέλη
της Ελεγκτικής Επιτροπής, ανακηρύσσονται Τακτικά Μέλη των Οργάνων του
Συλλόγου και τα υπόλοιπα, Αναπληρωματικά.

Εκ μέρους της ΕΦΟΡ. Επιτροπής

Μισθού Σταυρούλα
Τα άλλα Μέλη:
Κόκκαλης Νίκος
Σολδάτος Θεόδωρος
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20210524/dfa5db91/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: hellug-psifoforia-gs2021-gia-anadeiksi-ton-organon-toy-somateioy-ds-elepitropis-pdf-results-el (1).pdf
Type: application/pdf
Size: 1442704 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20210524/dfa5db91/attachment-0001.pdf>


More information about the Hellug mailing list