ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ...!!!

istel istel at hellug.gr
Fri May 21 01:26:41 EEST 2021..ΟΛΟΙ μας ... ευχόμαστε στα Μέλη και τους Φίλους "...Κωστάκηδες.." του 
Συλλόγου,

... τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μας, με κύρια ευχή (όλων μας), την διατήρηση της 
Υγείας !!Board HELLUG !


btw: ... δυστυχώς, δεν έχουμε Μέλη .... "Κωσταντίνες ή Ελένες"...!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wishes-kisspng-tux.jpg
Type: image/jpeg
Size: 101753 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20210521/1a2ce5c3/attachment-0001.jpg>


More information about the Hellug mailing list