ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HEL.L.U.G. - 23 ΜΑΪΟΥ 2021 – 18:00-21:30

istel istel at hellug.gr
Tue Apr 27 16:29:13 EEST 2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HEL.L.U.G. - 23 ΜΑΪΟΥ 2021 – 18:00-21:30
------------------------------------------------------------------
Καλούμε με την παρούσα πρόσκληση, τα μέλη του Συλλόγου “Ένωση Χρηστών 
και Φίλων Linux Ελλάδας (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - Hellenic Linux User Group 
(HEL.L.U.G.)”, να παραστούν προσωπικά την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2021 και ώρα 
18:00 – 21:30, στη διεξαγωγή της 23ης Τακτικής Γενικής 
Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, στην Έδρα του Σωματείου 
"Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - Hellenic Linux 
User Group (HEL.L.U.G.), Παπαφλέσσα 1-3, Καλλιθέα. Λόγω των ισχυουσών 
οδηγιών για την προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση της νόσου 
COVID-19, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί αποκλειστικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω των 
Συστημάτων Jitsi/Meet και ZEUS/GRNEΤ και με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στη συνέχεια.

ΤΟΠΟΣ:
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σύνδεση των Μελών, μέσω των Συστημάτων:
* Jitsi/Meet για την διεξαγωγή της συζήτησης και των αποφάσεων για τα 
θέματα της Γ.Σ.
* ZEUS/GRNEΤ για την διεξαγωγή της Ψηφοφορίας των Μελών για τα Όργανα 
του Συλλόγου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ.Σ. - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Στο επόμενο διάστημα μέχρι την Γ.Σ. (Μ.Τετάρτη 28/04/21 έως Σαββάτο 
22/05/21) :

[[Α]]  Το ΔΣ, με επόμενο μήνυμα, θα απευθύνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα Μέλη του 
Συλλόγου, ώστε να σχηματιστεί τριμελής Ομάδα Εργασίας ως «Δοκιμαστική 
Εφορευτική Επιτροπή - ΔΕΕ», για το Σύστημα ZEYS/GRNET, με σκοπό να 
αναδείξει την ΚΑΝΟΝΙΚΗ Εφ. Επιτροπή (ΚΕΕ), ΠΡΙΝ την διεξαγωγή της ΓΣ. H 
KEE, θα διεξάγει την Ψηφοφορία στο ZEYS/GRNET την ημέρα της Γ.Σ. Προς 
τούτο, η Ομάδα Εργασίας, θα πρέπει:
➢ Να ενημερωθεί για την διαδικασία της Ψηφοφορίας.
➢ Να αποκτήσει εμπειρία με τα κλειδιά της Δοκιμ. Ψηφοφορίας.
➢ Να ελέγξει/ επικαιροποιήσει τα email των Μελών (ως απαραίτητα για την 
κανονική ψήφο).
➢ Να προσκαλέσει τα Μέλη για την οικειοθελή συμμετοχή τους στην ΚΕΕ
➢ Να αναδείξει την ΚΑΝΟΝΙΚΗ Εφ. Επιτροπή (ΚΕΕ).

[[Β]]  Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Β1. Ο παραδοσιακός τρόπος όπου, συνήθως, κατ επέκταση του Αρ.20π2, 
μπορούσαν τα Μέλη "...να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
ακόμα και την ημέρα των εκλογών...", δεν είναι πλέον δυνατός.
Β2. Στην Ψηφοφορία της Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη (Αρ.20π1). Συνεπώς, ταμειακές εκκρεμότητες των Μελών, 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 20/05/21, ώστε να λάβουν κωδικό 
Ψήφου από την ΚΕΕ.
Β3. Μέλος της ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Εφ. Επιτροπής (ΚΕΕ), δεν μπορεί να είναι 
υποψήφιος/-α για το ΔΣ και την Ελ.Ε (Αρ.30)
Β4. Λόγω της άμεσης Εξ Αποστάσεως συμμετοχής των Μελών στη Γ.Σ., ΔΕΝ 
προβλέπονται Εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής.

[[Γ]] Υποψηφιότητες:
Παρακαλούνται ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου να δηλώσουν την υποψηφιότητα 
τους:
Γ1) για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
Γ2) την Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ.Ε.),
Γ3) Για να χαρακτηριστούν τα Μέλη ως "Υποψήφια" για τα Όργανα του 
Συλλόγου, θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:
Γ3α)  Μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 16/05/21 (Αρ15π1), θα πρέπει:
1) να εκδώσουν ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ της Υποψηφιότητάς τους, μέσω της Εφαρμογής 
"Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης" (gov.gr), στο σύνδεσμο 
https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.
2) να την αποστείλουν συνημμένη, μέσω Ηλ. Ταχυδρομείου, στο board at 
hellug.gr (με κοινοποίηση CC, στο hellug at lists.hellug.gr).
Γ3β)  Βεβαίως κανένα Μέλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιο/-α για το ΔΣ και 
την Ελ.Ε ταυτόχρονα (Αρ.29π2).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΣ:
Στα πλαίσια της Γ. Συνέλευσης θα τεθούν για συζήτηση τα πιο κάτω θέματα:
* ΘΕΜΑ 01: Εκλογή του Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
* ΘΕΜΑ 02: Απαρτία Γ.Σ.
* ΘΕΜΑ 03: Απολογισμός-ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου 
2020-2021.
* ΘΕΜΑ 04: Ανάγνωση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση 
Ισολογισμού 2020-21.
* ΘΕΜΑ 05: Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ΔΣ 2020-2021.
* ΘΕΜΑ 06: Υιοθέτηση της Ηλ. Ψηφοφορίας μέσω ZEYS/GRNET για τις ανάγκες 
του Συλλόγου.
* ΘΕΜΑ 07: Εγγραφές νέων μελών.
* ΘΕΜΑ 08: Διάφορα θέματα [αν υπάρχουν, αφού εγκριθούν για συζήτηση 
(Αρ.24π3), μπορούν να τεθούν για απόφαση, όπως το Αρ.25π2 ορίζει, και 
βεβαίως εκτός του ZEYS/GRNET].
* ΘΕΜΑ 09: Ανοιχτή συζήτηση – Πέρας της Γ.Σ.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1) Ερωτήματα σχετικά με την ταμειακή κατάσταση ενός Μέλους, θα πρέπει να 
απευθύνονται στο board at hellug.gr, ώστε ο Ταμίας να ενημερώνει το 
Μέλος αναλόγως.
2) H συζήτηση των Θεμάτων της Γ.Σ.2021, θα γίνει αποκλειστικά ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω Διαδικτύου, για όλα τα Μέλη, στο σύνδεσμο 
https://meet.jit.si/hellug .
3) H Ψηφοφορία για τα Όργανα του Συλλόγου, θα γίνει αποκλειστικά ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω Διαδικτύου, για όλα τα Μέλη, αφού πρώτα κάθε Μέλος, 
λάβει ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ μήνυμα με ΚΩΔΙΚΟ, από την ΚEE. Σημειώνεται ότι 
κάθε Μέλος μπορεί να τροποποιεί την ψήφο του, μέχρι το κλείσιμο της Ηλ. 
Ψηφοφορίας από την ΚΕΕ.
4) Η κοπή της ΠΙΤΑΣ 2021, αναβάλλεται. Ίσως η πραγματοποίηση της άμεσης 
απομάκρυνσης του Covid-19, να είναι η καλύτερη ευχή του 2021.
5) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση αυτή ή τη 
διαδικασία των εκλογών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση info 
at hellug.gr ή board at hellug.gr.

Δ.Σ. HEL.L.U.G.


More information about the Hellug mailing list