Αποτελέσματα Γ.Σ. της 05/07/20 για τα όργανα του Συλλόγου HELLUG.

istel istel at hellug.gr
Tue Jul 21 12:26:42 EEST 2020


Ενημερώνουμε ότι από την Γ.Σ. της 05/07/20 του Συλλόγου μας, προέκυψαν 
τα εξής μέλη, κατά όργανο:

---ΜΕΛΗ Δ.Σ.---
Πρόεδρος: Στέλλας Ιάκωβος
Αντιπρόεδρος: Kweskin Richard
Γραμματέας: Πατέλης Γιώργος
Ταμίας: Δοκιανάκης Φάνης
Έφορος: Θεοτοκάτος Αλέξανδρος
Αναπληρωματικό μέλος: Γιαννακόπουλος Άκις


---ΜΕΛΗ Ελ. Επιτροπής---
Διαμαντίδης Αλέξανδρος
Δρίτσας Κώστας
Παπαδοπούλου Βασιλική
Αναπληρωματικό μέλος:Βέρας Βύρωνας

Ελπίζουμε και επιζητούμε την συνεργασία όλων των μελών μας, ώστε ο 
Σύλλογος να μπορεί να επιτελεί το έργο του ΚΑΙ στις νέες συνθήκες που 
βιώνουμε όλοι..!!

Στέλλας Ιάκωβος/ Board.


More information about the Hellug mailing list