Ευχές

Nickolas Nikoloudakis niknikgrk at yahoo.gr
Mon Dec 24 22:51:28 EET 2018


*Οι μέρες των Χριστουγέννων ας μεταφέρουν την μαγεία τους στο σπίτι σας 
και ο … Άγιος Βασίλης ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας.*

/Νίκος Νικολουδάκης/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20181224/d507a7fe/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MERRY-XMAS.jpg
Type: image/jpeg
Size: 41446 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20181224/d507a7fe/attachment-0001.jpg>


More information about the Hellug mailing list