Απάντηση: Αιγάλεω Κυριακή 30-07

trendy trendy at hellug.gr
Sun Jul 30 19:59:10 EEST 2017


    
Τα λέμε εκεί Ρίτσαρντ! Έρχομαι τώρα. 


Εστάλη από τη συσκευή μου Samsung

-------- Αρχικό μήνυμα --------
Από: Richard Kweskin <rkwesk at hellug.gr> 
Ημερομηνία: 29/07/2017  19:53  (GMT+02:00) 
Προς: hellug at lists.hellug.gr 
Κοιν.: polamisthou at gmail.com, stamostolias at yandex.com, beep2alex at gmail.com, niknikgrk at gmail.com, christos.sioulis at gmail.com, gpatelis at adjustice.gr 
Θέμα: Αιγάλεω Κυριακή 30-07 

�� �������� ��� ����� ��� ������� 30-07 ���� 20.30 ��� Sugar
Lounge �������� ������������������ 35, ������� ������������, �������
���� ��� �� ������ �����, ����� ��� �������� �������� ��� ����� ���� 
���
��� �������� ����� ���� ������� ������ �������. ������� ������� �����
22.30 � ��������.

���� �������� ���� ��� ��� ���� ��� �������� (����� ��� ����.)

Richard
--
Hellug mailing list -- http://lists.hellug.gr
�� ����� e-mail �������� ���������� ������� ��� ��������� ��� ��� ���
��������. � ����� ������� ��� ����� Linux ������� ��� ����� �����
������ ��� �� ����������� ���.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20170730/26005245/attachment.html>


More information about the Hellug mailing list