Πρακτικά 4ου ΔΣ - 17/10/15

istel istel at hellug.gr
Sat Oct 24 02:09:05 EEST 2015


Την συνάντηση του ΔΣ στις 17/10/15 απασχόλησαν τα θέματα που μπορείτε 
να
δείτε στα "Πρακτικά 4ου ΔΣ 2015" στο
https://wiki.hellug.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_4%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%A3_2015

Αν θέλετε να δείτε και τα "Πρακτικά 3ου ΔΣ 2015" μπορείτε να τα βρείτε 
στο
https://wiki.hellug.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_3%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%A3_2015

J.


More information about the Hellug mailing list