Πρακτικά 2ου ΔΣ - 23/05/15

istel istel at hellug.gr
Tue May 26 02:12:31 EEST 2015


Την συνάντηση του ΔΣ στις 23/5/15 απασχόλησαν τα θέματα που μπορείτε να 
δείτε στα "Πρακτικά 2ου ΔΣ 2015" στο
https://wiki.hellug.gr/index.php/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_2%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%A3_2015

J.More information about the Hellug mailing list