ψάχνουμε υλικά

Emmanouil Batsis (Manos) manos at abiss.gr
Fri Apr 17 22:13:29 EEST 2015
On 04/14/2015 09:44 PM, rkwesk at freemail.gr wrote:

> Άρα σας κάνω ρεφινέ εδώ για να βρούμε τα υλικά αυτά.


Έχω πληκτρολόγια κ οπτικά ποντίκια SUN Microsystems στα κουτιά τους, 
καμιά δεκαριά νομίζω, όπως και διάφορα πραγματάκια. Αν μπορεί κάποιος να 
τα παραλάβει Δευτέρα απόγευμα μόνο από Νέα Ιωνία κατά τις 6 πολύ 
ευχαρίστως, είναι ο μόνη μέρα που μπορώ.

Cheers,

Manos


More information about the Hellug mailing list