Εργαστήριο 2015

P. Christeas xrg at linux.gr
Sat Jan 3 13:31:34 EET 2015


Σήμερα, θα ανοίξουμε το εργαστήριο για την πρώτη συνάντηση του 2015.

Σας περιμένουμε στις 19:00 στο Μαρούσι.


-- 
If you can't spend a few seconds to write me a decent message, I can also not 
spend any time replying it.



More information about the Hellug mailing list