Προτάσεις για θερινό σχολείο

istel istel at hellug.gr
Mon Mar 31 17:11:46 EEST 2014


Έχουμε πρόταση να βοηθήσουμε στην οργάνωση ενός 3ημερου θερινού 
σχολείου (γύρω στις 10/7) με θέμα/-τα γύρω από το Ελ. Λογισμικό σε 
(κλιματιζόμενο) σχολικό Εργ. Πληροφορικής.
Οι άξονες επεξεργασίας είναι:
1) Ποιές μπορεί να είναι οι ομάδες-στόχοι συμμετεχόντων
2) Ποιά η θεματολογία (από απλή έως σύνθετη)

Ιδέες/προτάσεις/πρόθεση συμμετοχής?
JacobMore information about the Hellug mailing list