Υποψηφιότητα 2014

P. Christeas xrg at linux.gr
Fri Feb 28 10:56:46 EET 2014


On Friday 28 February 2014, istel wrote:
> Καταθέτω την υποψηφιότητα μου για τις Εκλογές 2014.
> Στέλλας Ι.
> --

Επίσης, καταθέτω και τη δική μου υποψηφιότητα-- 
If you can't spend a few seconds to write me a decent message, I can also not 
spend any time replying it.


More information about the Hellug mailing list