Ερωτηματολόγιο ΕΛ/ΛΑΚ

elli.mixal at gmail.com elli.mixal at gmail.com
Tue Sep 17 12:42:15 EEST 2013


Καταγραφή της χρήσης και δημιουργίας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα στην Ελλάδα.
Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας με
θέμα: την πολιτική οικονομία του ΕΛ/ΛΑΚ.
Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ άμεσα ή έμμεσα και η
συμπλήρωσή του είναι προαιρετική. Φυσικά όσο πιο πολλές απαντήσεις
έχουμε τόσο πιο έγκυρο θα είναι το αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο θα
θέλαμε να προωθηθεί το ερωτηματολόγιο σε όσο μεγαλυτέρο αριθμό ατόμων
γίνεται ή να γίνει ανάρτηση του σε εμφανές σημείο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν μέρος διδακτορικής
διατριβής υποψήφιας διδάκτορα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιου Κρήτης και θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Θα ήταν προτιμότερο το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί εντός 2 εβδομάδων.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασια και τον χρόνο σας!
Η συμβολή σας είναι πολύτιμη στη διεξαγωγή της έρευνας.

Μιχαλοπούλου Έλλη
e-mail: michalopoulou at econ.soc.uoc.gr

Σας έχω προσκαλέσει να συμπληρώσετε τη φόρμα Ερωτηματολόγιο ΕΛ/ΛΑΚ. Για
να τη συμπληρώσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/15APkovWShKFJ41vodVm5rD38eF8XPXavd639d2G2o4E/viewform
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20130917/d6171338/attachment-0001.html>


More information about the Hellug mailing list