Πρακτικά

Jacob Stellas istel at hellug.gr
Tue Apr 23 00:15:03 EEST 2013


Μετά από κάποια καθυστέρηση, τα πρακτικά της ΓΣ και του 1ου ΔΣ βρίσκονται στα
http://alturl.com/742xf   και
http://alturl.com/qbwve  ,
αντίστοιχα.
ΓΓ


More information about the Hellug mailing list