Δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ό ς πίνακας

rkwesk at hellug.gr rkwesk at hellug.gr
Sat Apr 20 14:08:41 EEST 2013


Γεια σας

Εάν θέλετε να  
διαβάζετε  
για μία  
σχετική  
φτηνότερη  
λύση για τον  
διαδραστικόν  
πίνακα (και σε  
Linux εννοείται)  
δείτε εδώ:

http://wiki.hellug.gr/index.php/Interactive-whiteboard

Richard



More information about the Hellug mailing list