συνάντηση σε χαλαρό κλίμα το Σάββατο 17-03-12

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Tue Mar 13 18:41:01 EET 2012


Στις Tue 13 of Mar 2012 17:34:07 rkwesk at freemail.gr γράψατε:
> Χαίρεται
> 
> Ο Νίκος Κόκκαλης πρότεινε, “Μιας και έχουμε το meeting στο
> hackerspace κάθε πρώτη Τετάρτη, ας πούμε κάθε τρίτο Σάββατο του μήνα μια
> συνάντηση σε χαλαρό κλίμα.”
> 
> Συμφωνώ και προτείνω για το Σάββατο, 17-03-12, στης 20:00 στο Παγκάκι για
> μπύρα/μεζές. Είναι 5 τετράγωνα από το σταθμό του μετρό "Συγγρού Φιξ".
> 
> http://www.pagkaki.org/prosvasi
> 
> Richard
> 
> 
> --
> Hellug mailing list -- http://lists.hellug.gr
> Το παρόν e-mail εκφράζει προσωπικές απόψεις του αποστολέα και όχι του
> συλλόγου. Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος δεν φέρει καμία
> ευθύνη για το περιεχόμενό του.

Εγώ είμαι μέσα :)

Φάνης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 222 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20120313/d4c05355/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list